UPDATE CORONA :
Ook ‘Medisch noodzakelijke behandelingen’ zijn niét toegestaan.


(Dat mag alleen voor contactberoepen waar de behandelingen vallen onder de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Mijn behandelingen vallen daar NIET onder).