PRIVACYBELEID

Hier vind je precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij je gegevens gebruiken.
Ook je wettelijke rechten worden genoemd.

Praktijk voor Acupunctuur Ammerlaan
T.C.M. Ammerlaan *
Acupuncturist-fysiotherapeut
J.W. Hagemanstraat 46-4 7151 AH Eibergen
Tel 0545 477794
acupunctuureibergen@gmail.com
www.acupunctuur-ammerlaan.nl
Lid NVA en KAB
BIG-nr. 19032990404

*= verantwoordelijk voor de gegevensbescherming

 

Doel gegevensvastlegging:
• (para-)medische behandeling
• verwijzing
• administratie, maken van afspraken
• innen van consultkosten,
facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
• voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in je dossier:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• zorgverzekeringsnummer
Bijzondere persoonsgegevens
• Burger Service Nummer (BSN)
• medische gegevens
• relevante zaken m.b.t. seksualiteit
• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
• contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar
• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
• schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier:
• 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
• om (na je toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
• voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van je therapeut;
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
• geanonimiseerd (na je toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.
Indien je behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan wordt om je toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
• naam, adres, woonplaats
• klantnummer en/of geboortedatum
• BSN
• de datum van de behandeling
• korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Uw rechten:
• bij de intake vragen wij je toestemming voor het vastleggen en verwerken van je gegevens;
• wij noteren je toestemming in je dossier;
• wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
• je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming*;
• je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
• he hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met je persoons-gegevens omgaan bij je therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
• wij wijzen je op ons privacybeleid en waar je deze kunt vinden.

* Dit kun je schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie bovenaan dit schema)

Met betrekking tot contact per email, online informatie opvragen door cliënt en online afspraken maken:
er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem.

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina:
berichten die je plaatst op onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.

Wij treffen maatregelen om je gegevens te beschermen:
 • technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
• organisatorisch (afspraken en overeenkomsten).

Meldplicht datalekken:
• Wij beschikken over een protocol datalekken.

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG